Respektující přístup

Co je to respektující přístup?

Podstatou domácího vzdělávání je nejen předat dětem základní znalosti a dovednosti, které by získaly i ve škole, ale také myslet a jednat svobodně a zodpovědně. Toto spojení svobody a zodpovědnosti považujeme v domácím vzdělávání i v životě za stěžejní.

Aby bylo možné toto dítěti předat, je třeba, aby v rodině a komunitě, která dítě obklopuje, vládl respektující přístup.

Bez něj si to neumíme představit. Respekt člověka k člověku je základem harmonických vztahů v rodině i jejím okolí. Respekt k dítěti však neznamená bezhraniční liberální výchovu, kdy si dítě může dělat, co chce.

Respektující přístup znamená, že vzájemně respektujeme své potřeby a jsme schopni o nich spolu mluvit. Znamená to společné nastavení hranic tak, abychom se všichni cítili bezpečně, a zároveň aby tyto hranice zbytečně nenarušovaly naši svobodu.

Inspirací nám jsou například:

Poznejte nás blíže

Pořádáme akce pro veřejnost, poskytujeme naše prostory pro vaše aktivity, provozujeme kluby pro různé skupiny dětí.

Rozhovor se Zuzkou

O unschoolerovi s ADHD se Zuzkou a Vašíkem Kuperovými. Zuzana je spoluzakladatelka Makovice.

Přehrát video

Rozhovor se Soňou

O dělání toho, co člověku dává smysl se Soňou a Matyášem Tichými. Soňa je spoluzakladatelka Makovice.

Přehrát video

Klub Maková semínka

Provozujeme klub pro děti ve věku 2–5 let s možností až třídenní docházky v týdnu (úterý – čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.).

Více informací

Klub Makovičky

Provozujeme klub pro děti ve věku 5–15 let v individuálním (domácím) vzdělávání s možností až čtyřdenní docházky v týdnu (pondělí – čtvrtek, 8:30 – 16 hod.).

Více informací

Pronájem prostor

Naše prostory si můžete pronajmout pro soukromou akci či oslavu a také pro komerční účely. 

Více informací

Konzultace

Nabízíme konzultace o domškoláctví a sebeřízeném učení a také seminář Jak založit Komunitní centrum, školu, či školku.

Více informací