Sebeřízené (svobodné) učení

Co je to sebeřízené (svobodné) učení?

Sebeřízené neboli svobodné učení či vzdělávání není ani tak metodou, jako spíše přístupem, který je nám blízký.

Věříme, že každá lidská bytost má tendenci se neustále vyvíjet a učit se. Můžeme to pozorovat na dětech – od těch nejmenších. Během prvních let života se dítě, pokud vyrůstá ve zdravém prostředí, naučí mnoho poměrně komplexních činností (např. chůze, mluvení, …), a to bez učitele, bez nucení, bez osnov i bez rámcového vzdělávacího programu.

Každý pohyb, který udělá, každá činnost, která ho zaujme a které věnuje pozornost a každá hra má svůj účel a smysl, vede k rozvoji nejrůznějších oblastí mozku a způsobuje, že se dítě neustále učí a vyvíjí.

Nemyslíme si, že je nutné v určitém věku dítěti začít říkat, čemu a kdy by se mělo věnovat, nebo dokonce jak by to mělo dělat, s kým, kde a jak dlouho. Naopak věříme tomu, že pokud budeme do procesu vývoje a učení zasahovat co nejméně, dítě si uchová svou vnitřní motivaci a nadšení, a i nadále bude chtít poznávat svět a učit se novým věcem – a nebude k tomu potřebovat odměny ani tresty.

Více inspirací o tomto přístupu můžete načerpat např. na Děti jsou taky lidi.

Poznejte nás blíže

Pořádáme akce pro veřejnost, poskytujeme naše prostory pro vaše aktivity, provozujeme kluby pro různé skupiny dětí.

Rozhovor se Zuzkou

O unschoolerovi s ADHD se Zuzkou a Vašíkem Kuperovými. Zuzana je spoluzakladatelka Makovice.

Přehrát video

Rozhovor se Soňou

O dělání toho, co člověku dává smysl se Soňou a Matyášem Tichými. Soňa je spoluzakladatelka Makovice.

Přehrát video

Klub Maková semínka

Provozujeme klub pro děti ve věku 2–5 let s možností až třídenní docházky v týdnu (úterý – čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.).

Více informací

Klub Makovičky

Provozujeme klub pro děti ve věku 5–15 let v individuálním (domácím) vzdělávání s možností až čtyřdenní docházky v týdnu (pondělí – čtvrtek, 8:30 – 16 hod.).

Více informací

Pronájem prostor

Naše prostory si můžete pronajmout pro soukromou akci či oslavu a také pro komerční účely. 

Více informací

Konzultace

Nabízíme konzultace o domškoláctví a sebeřízeném učení a také seminář Jak založit Komunitní centrum, školu, či školku.

Více informací